Firma bünyemizde bulunan kamara ve kontinü tipli ısıl işlem fırınları ile sertifikalı ham maddeler kullanılarak üretilen bağlantı elemanlarının ısıl işlem prosesi yapılmaktadır.Bunun yanında müşteri taleplerini karşılamak amacıyla Cr+6 içermeyen elekrolitik çinko kaplamalar,sıcak saldırma galvaniz,çinko nikel kaplama,çinko lamelli kaplamalar(Geomet,Delta Tone vb. yapılmaktadır.