İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


     Tekelioğlu Cıvata; ham maddelerin temininden başlayarak üretim, nakliye ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarını sunmak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanmasını ve kayıpların önlenmesini hedeflemektedir.

Bu kapsamda;

 Taahhüt ederiz.

01/24.12.2018

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Tekelioğlu Cıvata; faaliyetlerinin tüm aşamalarında, çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gereksinimleri karşılayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda;

 Taahhüt ederiz.01/24.12.2018


KALİTE POLİTİKAMIZ


     Tekelioğlu Cıvata; bağlantı elemanları imalatında kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamayı, müşterilerine uygun hizmet verme amacı ile talep ve beklentileri karşılayacak nitelikte sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda;

Taahhüt ederiz.

01/24.12.2018

GENEL MÜDÜR